Feeds:
Posts
Comments

Fis-7 ta’ Novembru iltaqa’ l-kumitat tal-Ekoskola biex il-membri kollha jkunu jistgħu jitgħallmu l-proċess biex ikunu jistgħu jibdlu l-flokkijiet f’basktijiet. Dan sar bil-għan li jiffaċilita l-attivitajiet li ser isiru fil-klassjiet aktar il-quddiem. Attivita’ simili ser issir fit-22 ta’ Novembru fiċ-ċentru tal-Karl Vella foundation. Il-membri kollha middew idejhom u ħadu gost ferm. Nixtiequ nirringrazzjaw lil Ms Roxana, Ms Catherine u Ms Miriam tal-għajnuna tagħhom.

 

.

Advertisements
                                 EkoSkola 8th Young People’s Summit
Today a few members of our EkoSkola committee attended the EkoSkola 8th Young People’s Summit that was held at Fort St Angelo, Vittoriosa. This year’s topic was: We care about our future; Caring for our Seas
During the Summit, our students, together with students from various schools, made recommendations about how to protect the marine life. Their recommendations and concerns were collated into a declaration that was approved by the Summit’s attendees. The declaration will then be presented to various policy makers in different fora.
Well done to our students for being part of this summit and for voicing our concerns.

St. Ignatius College Luqa Primary School

Dalgħodu l-iskola tagħna ġiet mogħtija t-tieni LEAF Award tagħha. Iċ-ċerimonja saret taħt il-patronċinju tal-Eċċellenza tagħha l-President ta’ Malta, Marie Louise Coleiro Preca, fil-Palazz tal-President, il-Belt Valletta.

LEAF huwa programm ieħor li l-iskola tagħna tieħu sehem attiv fih. Il-programm huwa maħsub biex iżid l-għarfien dwar l-importanza tas-siġar u l-foresti. Kif insibuhom bosta drabi, is-siġar huma l-pulmun tad-dinja tagħna. Huwa d-dmir tagħna li nieħdu ħsiebhom; kemm għalina, kif ukoll għall-ġenerazzjonijiet ta’ warajna.

Minbarra x-xogħol li jsir ġewwa l-iskola tagħna, speċjalment mill-Klabb tal-Ġardinaġġ, issir ħidma wkoll barra mill-bibien tal-iskola, bħal fir-Residenza St Vincent de Paul. L-iskola issa għandha wkoll il-ġardinar tagħha, li ser ikompli jgħin biex il-ġonna tagħna jinżammu fi stat tajjeb.

View original post

St. Ignatius College Luqa Primary School

20160606_082500

L-iskola tagħna rebħet żewġ unuri tal-YRE (Young Reporters for the Environment) fil-kategorija Press Kids permezz tal-filmat li ħdimna għall-kampanja EkoMilied. Il-filmat rebaħ WASTESERV AWARD u BEST ENTRY AWARD fil-kategorija tal-filmati. Il-premjazzjoni saret nhar il-Ġimgħa  3 ta’ Ġunju ġewwa l-Kulleġġ Maria Reġina Skola Sekondarja Mosta. PROSIT!

Il-filmat tistgħu tarawh hawn:

View original post

Kampanja EkoMilied

Kampanja ta’ għarfien għal Milied aktar sostenibbli…

Illum saret l-elezzjoni fil-klassi 2X u ġie elett Nathan Degiorgio. B’hekk il-kumitat il-ġdid ta’ EkoSkola huwa ffurmat u jista’ jibda jiffunzjona.

Illum saret l-elezzjoni fi ħdax-il klassi tal-Primarja biex jiġi elett kumitat ġdid li se jkun qed jaħdem f’ dawn is-sentejn li ġejjin. Jonqos li ssir elezzjoni fi klassi waħda.

Il-membri eletti  s’issa kienu:

Yr 1x – Keira Farrugia

Yr 1y – Jade Camilleri Conti

Yr 2Y – Amaia Sammut

Yr 3X – Andrew Bonello

Yr 3Y – Michela Zahra

Yr 4X – Sara Riani

Yr 4Y – Melaine Stivala

Yr 5X – Julia Galea

Yr 5Y – Hayden Magri

Yr 6X – Aleandro Farrugia

Yr 6Y – Jamie Sultana

Prosit lil dawn l-istudenti li ġew eletti. Prosit u grazzi wkoll li dawk it-tfal l-oħra li offrew is-servizz tagħhom.