Feeds:
Posts
Comments

St. Ignatius College Luqa Primary School

Dalgħodu l-iskola tagħna ġiet mogħtija t-tieni LEAF Award tagħha. Iċ-ċerimonja saret taħt il-patronċinju tal-Eċċellenza tagħha l-President ta’ Malta, Marie Louise Coleiro Preca, fil-Palazz tal-President, il-Belt Valletta.

LEAF huwa programm ieħor li l-iskola tagħna tieħu sehem attiv fih. Il-programm huwa maħsub biex iżid l-għarfien dwar l-importanza tas-siġar u l-foresti. Kif insibuhom bosta drabi, is-siġar huma l-pulmun tad-dinja tagħna. Huwa d-dmir tagħna li nieħdu ħsiebhom; kemm għalina, kif ukoll għall-ġenerazzjonijiet ta’ warajna.

Minbarra x-xogħol li jsir ġewwa l-iskola tagħna, speċjalment mill-Klabb tal-Ġardinaġġ, issir ħidma wkoll barra mill-bibien tal-iskola, bħal fir-Residenza St Vincent de Paul. L-iskola issa għandha wkoll il-ġardinar tagħha, li ser ikompli jgħin biex il-ġonna tagħna jinżammu fi stat tajjeb.

View original post

Advertisements

St. Ignatius College Luqa Primary School

20160606_082500

L-iskola tagħna rebħet żewġ unuri tal-YRE (Young Reporters for the Environment) fil-kategorija Press Kids permezz tal-filmat li ħdimna għall-kampanja EkoMilied. Il-filmat rebaħ WASTESERV AWARD u BEST ENTRY AWARD fil-kategorija tal-filmati. Il-premjazzjoni saret nhar il-Ġimgħa  3 ta’ Ġunju ġewwa l-Kulleġġ Maria Reġina Skola Sekondarja Mosta. PROSIT!

Il-filmat tistgħu tarawh hawn:

View original post

Kampanja EkoMilied

Kampanja ta’ għarfien għal Milied aktar sostenibbli…

Illum saret l-elezzjoni fil-klassi 2X u ġie elett Nathan Degiorgio. B’hekk il-kumitat il-ġdid ta’ EkoSkola huwa ffurmat u jista’ jibda jiffunzjona.

Illum saret l-elezzjoni fi ħdax-il klassi tal-Primarja biex jiġi elett kumitat ġdid li se jkun qed jaħdem f’ dawn is-sentejn li ġejjin. Jonqos li ssir elezzjoni fi klassi waħda.

Il-membri eletti  s’issa kienu:

Yr 1x – Keira Farrugia

Yr 1y – Jade Camilleri Conti

Yr 2Y – Amaia Sammut

Yr 3X – Andrew Bonello

Yr 3Y – Michela Zahra

Yr 4X – Sara Riani

Yr 4Y – Melaine Stivala

Yr 5X – Julia Galea

Yr 5Y – Hayden Magri

Yr 6X – Aleandro Farrugia

Yr 6Y – Jamie Sultana

Prosit lil dawn l-istudenti li ġew eletti. Prosit u grazzi wkoll li dawk it-tfal l-oħra li offrew is-servizz tagħhom.

Cert 1cert 2

Bil-ħidma li wettaqna matul din l-aħħar sena, l-iskola tagħna rnexxielha takkwista l-Green Flag ta’ EkoSkola għat-tieni darba u l-LEAF award għall-ewwel darba. Dawn l-unuri jinkurunaw il-ħidma tagħna b’risq l-ambjent u jagħmlulna kuraġġ biex inkomplu naħdmu għal dan il-għan. Huma konferma tal-impenn tagħna favur l-ambjent u l-edukazzjoni favur żvilupp sostenibbli. PROSIT KBIRA lil kull min ta sehmu, speċjalment lill-Kumitat EkoSkola u lill-Klabb tal-Ġardinaġġ!

Il-Preżentazzjoni ta’ dawn l-unuri għandha ssir nhar l-Erbgħa.