Feeds:
Posts
Comments

Illum 22 ta’ Jannar 2018, il-membri tal-EkoSkola kellhom ħarġa edukattiva f’Organic Farm.  Ħsibnilu kmieni għaliex hemm it-tul minn Ħal-Luqa sal-Wardija. Kif wasalna, sibna jistenniena bidwi li spjegalna aktar dwar ‘organic farming’ . Tgħallimna kemm hu importanti li nibżgħu għall-insetti u għalhekk irridu nużaw pestiċidi naturali. Skoprejna li bil-pjanti stess, bħal per eżempju bil-pjanta tal-Ħurrieq, nistgħu noħolqu pestiċida li ma jagħmilx ħsara lill-insetti l-oħra.

Wara kellhom iċ-ċans li jsajru cake tal-Ħarrub u brunġiel iggriljat u tgħidx kemm niżlu għasel. Kulħadd qabel li l-ħaxix hu ferm importanti għas-saħħa u li nistgħu noħolqu affarijiet ħelwin bil-frott u bil-ħaxix. Filfatt ix-xarba tagħna kienet magħmula mill-ilma, larinġ, lumi u nagħniegħ.

Fl-aħħar, ħawwilna xi żerriegħa tal-ħabaq fil-kontenituri tal-yoghurt użati li ġibna mid-dar. Importanti li nerġgħu nużaw oġġetti tal-plastik għax b’hekk inkunu qegħdin innaqsu l-iskart

 

.

Advertisements

Fis-7 ta’ Novembru iltaqa’ l-kumitat tal-Ekoskola biex il-membri kollha jkunu jistgħu jitgħallmu l-proċess biex ikunu jistgħu jibdlu l-flokkijiet f’basktijiet. Dan sar bil-għan li jiffaċilita l-attivitajiet li ser isiru fil-klassjiet aktar il-quddiem. Attivita’ simili ser issir fit-22 ta’ Novembru fiċ-ċentru tal-Karl Vella foundation. Il-membri kollha middew idejhom u ħadu gost ferm. Nixtiequ nirringrazzjaw lil Ms Roxana, Ms Catherine u Ms Miriam tal-għajnuna tagħhom.

 

.

                                 EkoSkola 8th Young People’s Summit
Today a few members of our EkoSkola committee attended the EkoSkola 8th Young People’s Summit that was held at Fort St Angelo, Vittoriosa. This year’s topic was: We care about our future; Caring for our Seas
During the Summit, our students, together with students from various schools, made recommendations about how to protect the marine life. Their recommendations and concerns were collated into a declaration that was approved by the Summit’s attendees. The declaration will then be presented to various policy makers in different fora.
Well done to our students for being part of this summit and for voicing our concerns.

St. Ignatius College Luqa Primary School

Dalgħodu l-iskola tagħna ġiet mogħtija t-tieni LEAF Award tagħha. Iċ-ċerimonja saret taħt il-patronċinju tal-Eċċellenza tagħha l-President ta’ Malta, Marie Louise Coleiro Preca, fil-Palazz tal-President, il-Belt Valletta.

LEAF huwa programm ieħor li l-iskola tagħna tieħu sehem attiv fih. Il-programm huwa maħsub biex iżid l-għarfien dwar l-importanza tas-siġar u l-foresti. Kif insibuhom bosta drabi, is-siġar huma l-pulmun tad-dinja tagħna. Huwa d-dmir tagħna li nieħdu ħsiebhom; kemm għalina, kif ukoll għall-ġenerazzjonijiet ta’ warajna.

Minbarra x-xogħol li jsir ġewwa l-iskola tagħna, speċjalment mill-Klabb tal-Ġardinaġġ, issir ħidma wkoll barra mill-bibien tal-iskola, bħal fir-Residenza St Vincent de Paul. L-iskola issa għandha wkoll il-ġardinar tagħha, li ser ikompli jgħin biex il-ġonna tagħna jinżammu fi stat tajjeb.

View original post

St. Ignatius College Luqa Primary School

20160606_082500

L-iskola tagħna rebħet żewġ unuri tal-YRE (Young Reporters for the Environment) fil-kategorija Press Kids permezz tal-filmat li ħdimna għall-kampanja EkoMilied. Il-filmat rebaħ WASTESERV AWARD u BEST ENTRY AWARD fil-kategorija tal-filmati. Il-premjazzjoni saret nhar il-Ġimgħa  3 ta’ Ġunju ġewwa l-Kulleġġ Maria Reġina Skola Sekondarja Mosta. PROSIT!

Il-filmat tistgħu tarawh hawn:

View original post

Kampanja EkoMilied

Kampanja ta’ għarfien għal Milied aktar sostenibbli…

Illum saret l-elezzjoni fil-klassi 2X u ġie elett Nathan Degiorgio. B’hekk il-kumitat il-ġdid ta’ EkoSkola huwa ffurmat u jista’ jibda jiffunzjona.