Feeds:
Posts
Comments

Today we were notified that the water tanks were going to be delivered. Needless to say, we were over the moon!. We would like to thank Mr John Schembri, the Mayor of the Luqa Local Council, who took our project at heart since the beginning and offered to sponsor the water tanks. It is always a pleasure to work together as a whole community.

20180312_104537.jpg

Advertisements

Work is well underway for our ‘Vertical Wall Garden’. As soon as our pellets were delivered we started by reinforcing them by adding wooden strips to their sides. The wood was taken from old pellets that would have been otherwise thrown away.

Then they were painted with linseed oil to prolong their lifetime since they will be inevitably exposed to the elements.

Afterwards, under the vigilant eye of the Ekoskola members, we covered the pellets with weed mat. This will allow the water to seep through but at the same time it will withhold the substrate. A special frame was made to reinforce it further and to make sure that it will withstand the expansion of the substrate.

Finally, the brackets were installed. This will make it easy to remove any pellet independently if any problems arise in the future. A short lesson was held soon after for the Ekoskola members and the whole process so far was recapitulated.

We would like to thank Mr Charles Scicluna for all the hard word and for finding time to explain to us all the process involved. We would also like to thank Mr Charles Zahra and Mr Mario Salerno for the constant guidance.

 

Ninsabu ferm kuntenti li fl-aħħar beda x-xogħol fuq dan il-proġett tant mistenni. Bl-għajnuna tal-ħaddiema tal-iskola tagħna stajna, nara x’jinvolvi l-proċess biex inwasslu l-ilma sal-post fejn se jkun hemm il-pellets li se jiffurmaw il-Vertical Wall Garden. l-ilma se jkun qed jiġi mill-bir tal-iskola tagħna biex b’hekk inkunu qed nużaw l-aqwa ilma għat-tisqija.

B’kollox il-pipe tal-ilma għandu tul ta’ 90 metru (kważi grawnd tal-futbol). Kif konna qed naraw kif isir ix-xogħol, ħassejna d-dmir li mmiddu idejna aħna wkoll. L-ewwel pass issa lest u issa jibda x-xogħol fuq il-Pellets. Segwu dan l-ispazzju biex ikollkom l-aħħar aġġornamenti dwar dan il-proġett.

Illum 22 ta’ Jannar 2018, il-membri tal-EkoSkola kellhom ħarġa edukattiva f’Organic Farm.  Ħsibnilu kmieni għaliex hemm it-tul minn Ħal-Luqa sal-Wardija. Kif wasalna, sibna jistenniena bidwi li spjegalna aktar dwar ‘organic farming’ . Tgħallimna kemm hu importanti li nibżgħu għall-insetti u għalhekk irridu nużaw pestiċidi naturali. Skoprejna li bil-pjanti stess, bħal per eżempju bil-pjanta tal-Ħurrieq, nistgħu noħolqu pestiċida li ma jagħmilx ħsara lill-insetti l-oħra.

Wara kellhom iċ-ċans li jsajru cake tal-Ħarrub u brunġiel iggriljat u tgħidx kemm niżlu għasel. Kulħadd qabel li l-ħaxix hu ferm importanti għas-saħħa u li nistgħu noħolqu affarijiet ħelwin bil-frott u bil-ħaxix. Filfatt ix-xarba tagħna kienet magħmula mill-ilma, larinġ, lumi u nagħniegħ.

Fl-aħħar, ħawwilna xi żerriegħa tal-ħabaq fil-kontenituri tal-yoghurt użati li ġibna mid-dar. Importanti li nerġgħu nużaw oġġetti tal-plastik għax b’hekk inkunu qegħdin innaqsu l-iskart

 

.

Fis-7 ta’ Novembru iltaqa’ l-kumitat tal-Ekoskola biex il-membri kollha jkunu jistgħu jitgħallmu l-proċess biex ikunu jistgħu jibdlu l-flokkijiet f’basktijiet. Dan sar bil-għan li jiffaċilita l-attivitajiet li ser isiru fil-klassjiet aktar il-quddiem. Attivita’ simili ser issir fit-22 ta’ Novembru fiċ-ċentru tal-Karl Vella foundation. Il-membri kollha middew idejhom u ħadu gost ferm. Nixtiequ nirringrazzjaw lil Ms Roxana, Ms Catherine u Ms Miriam tal-għajnuna tagħhom.

 

.

                                 EkoSkola 8th Young People’s Summit
Today a few members of our EkoSkola committee attended the EkoSkola 8th Young People’s Summit that was held at Fort St Angelo, Vittoriosa. This year’s topic was: We care about our future; Caring for our Seas
During the Summit, our students, together with students from various schools, made recommendations about how to protect the marine life. Their recommendations and concerns were collated into a declaration that was approved by the Summit’s attendees. The declaration will then be presented to various policy makers in different fora.
Well done to our students for being part of this summit and for voicing our concerns.

St. Ignatius College Luqa Primary School

Dalgħodu l-iskola tagħna ġiet mogħtija t-tieni LEAF Award tagħha. Iċ-ċerimonja saret taħt il-patronċinju tal-Eċċellenza tagħha l-President ta’ Malta, Marie Louise Coleiro Preca, fil-Palazz tal-President, il-Belt Valletta.

LEAF huwa programm ieħor li l-iskola tagħna tieħu sehem attiv fih. Il-programm huwa maħsub biex iżid l-għarfien dwar l-importanza tas-siġar u l-foresti. Kif insibuhom bosta drabi, is-siġar huma l-pulmun tad-dinja tagħna. Huwa d-dmir tagħna li nieħdu ħsiebhom; kemm għalina, kif ukoll għall-ġenerazzjonijiet ta’ warajna.

Minbarra x-xogħol li jsir ġewwa l-iskola tagħna, speċjalment mill-Klabb tal-Ġardinaġġ, issir ħidma wkoll barra mill-bibien tal-iskola, bħal fir-Residenza St Vincent de Paul. L-iskola issa għandha wkoll il-ġardinar tagħha, li ser ikompli jgħin biex il-ġonna tagħna jinżammu fi stat tajjeb.

View original post